KIỂM TRA BẪY HƠI ĐỊNH KỲ

THỐNG KÊ, THU THẬP THÔNG SỐ TÒAN BỘ BẪY HƠI ĐANG SỬ DỤNG

GẮN THẺ CHO TOÀN BỘ BẪY HƠI

KIỂM TRA BẪY HƠI SỬ DỤNG CÓ ĐÚNG LOẠI CHO TỪNG ỨNG DỤNG HAY KHÔNG

KIỂM TRA TÌNH TRẠNG BẪY HƠI

TÍNH TOÁN THẤT THOÁT HƠI QUA BẪY HƠI BỊ RÒ

PHƯƠNG ÁN & KẾ HOẠCH BẢO TRÌ